Forside

 

 

 

Regler 2018

6H Skate Race

”En udfordring med venner”

Organisation

6H Skate Race er organiseret af Greve Trim Motionsklub, som er medlem af Dansk Atletik Forbund (DAF), Dansk Idræts Forbund (DIF), Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI) og Dansk Rulleskøjte Union (DRsU). 

 

Generelle regler

Konkurrencen er et 6 timers rulleskøjteløb for hold af 1 eller 2 til 6 skatere i overensstemmelse med kategorierne.

 

Hvor?

Afholdes på Sjællandsringen med en banelængde på 2,1 kilometer – beliggende Abildgårdsvej 17, 4000 Roskilde.

FDM Sjællandsringen

 

 

Mål

At rulle den længste mulige distance på 6 timer på inliners eller side by side med løbende skift (undtagen for solo kategorien).

 

eller

 

at gennemføre de 6 timer sammen med dit hold af venner, kolleger m.m.

 

Hvornår?

Lørdag den 11. august 2018

 

START: Lørdag den 11. august kl. 10.00

 

SLUT: Lørdag den 11. august kl. 16.00

 

Regler for deltagelse

Tilmelding er bindende ved indbetaling af startgebyr. Ved tilmelding accepteres samtidig reglerne for dette 6 timers løb og at startgebyr ikke refunderes uanset årsag.

 

Udstyr

Der må udelukkende anvendes inliners eller side by side rulleskøjter.

 

Alderskrav

Deltagere skal være fyldt 14 år før 11. august 2018. Deltagere under 18 år skal have deres forældres skriftelige tilladelse for at kunne deltage.

 

Krav til niveau

Alle deltagere skal som minimum kunne bremse og drej. Banen er med en mindre bakke og flere højre og venstre sving. 

 

En dommer kan til enhver tid stoppe en deltager, hvis det vurderes at deltageren er til fare for sig selv eller andre deltagere på grund af manglende dygtighed på skøjter.

 

6H Skate Race er IKKE for begyndere. Deltagelse sker fuldt ud på eget ansvar.

 

Organisationen har intet ansvar i tilfælde af ulykke på grund af dårligt helbred, uheld på grund af defekthed i deltagerens eget udstyr eller på grund af deltagerens manglende tekniske evner på rulleskøjter.

 

Deltagere må ikke være påvirket af alkohol eller narkotiske stoffer under deltagelse.

 

Tidtagningssystem (Chip)

Hver deltager vil blive udstyret med en chip, som skal placeres foran  hjelmen, for at blive registreret. 

 

I tilfælde af mistet chip, kan ny chip udleveres ved tidstagningsgruppen. 

 

Stafetskifte

Stafetskifte må kun ske indenfor skiftezonen og sker ved overlevering af depeche til anden teamdeltager (ligesom atletik). Mistes depechen kan teamet få udleveret en ny i skiftezonen af en dommer inden næste deltager løber ud på banen. 

 

Hvert team bestemmer selv i hvilken rækkefølge der sker skift mellem deltagerne på teamet og antal omgange hver deltager skal køre. Teamet bestemmer også selv, hvor mange omgange en deltager kører før der sker skift.

 

Dog skal første deltager minimum løbe to runder, før der må foretages skift i teamet og efter kl. 15.50 må der ikke foretages flere skift og den deltager på teamet, som er på banen på dette tidspunkt, skal køre løbet færdigt for sit team.

 

Sikkerhed

Skiftezonen er markeret med kegler.

 

I skiftezonen må kun den næste teamdeltager opholde sig. Deltageren skal have hjelm og skøjter på.

 

Trænere, publikum m.m. skal opholde sig bag markeringen. Manglende overholdelse heraf medfører 10 minutters tidsstraf for teamet.

 

Dommere / klager

6H Skate Race’s dommerkomité består af en overdommer, hvis beslutning ikke kan påklages. Overdommeren er assisteret af løbsdommere, som alle er udpeget af Danmarks Rulleskøjte Union.

 

I tilfælde af styrt eller tekniske problemer med udstyr, der medfører at en deltager ikke kan gennemføre omgangen til næste skifte, kan kun en løbsdommer tillade et team at genoptage deltagelsen i løbet fra skiftezonen. Løbsdommer vil aflevere depechen fra den ”udgåede” deltager til teamet.

 

Teamtøj

Alle deltagere på et team skal bære identiske bluser (T-shirt eller andet) under hele løbet.

 

Der skal bæres hjelm på banen og i skiftezonen. Manglende hjelm medfører øjeblikkelig diskvalifikation af deltager og teamet får en tidsstraf på 10 minutter.

 

Løbsnummer

Alle deltagere skal bære løbsnummer, som skal være placeret synligt på højre lår. 

 

En løbsdommer har ret til at stoppe en deltager midlertidigt, hvis denne bærer ikke synligt eller ukorrekt placeret løbsnummer. Det er forbudt at kopiere løbsnummer.

 

Personlig data

Alle deltagere accepterer at blive registreret med deltager- samt løbsinformation på computer fil. Deltagere kan udøve sin ret til at rette egne oplysninger i denne fil. Organisator må ikke distribuere deltagerinformation til andre som led i markedsføring.

 

Alle deltagere accepterer med deres deltagelse, at billeder og video taget i forbindelse med 6 timers løbet bliver brugt til reklame for løbet i alle medier.

 

Ændringer, neutralisering eller aflysning

I tilfælde af force majeure, naturkatastrofer, vejrforhold, helbredsforhold (epidemi m.m.) eller andre omstændigheder, inklusiv sikkerhed for deltagerne, forbeholder organisationen sig retten til at ændre tidsplan for løbet (start og sluttidspunkt) eller neutralisering af løbet uden at deltagere, partnere, sponsorer m.m. kan kræve refundering af nogen art.

 

Kategorier

 

Kategori

Antal deltagere

Regler

Solo herre

1

Minimum 14 år. 

Solo dame

1

Minimum 14 år. 

Team inliners

2-6

Minimum 14 år. 

Team quads

2-6

Minimum 14 år. 

 

Priser

6H Skate Race

Kategori

Før 30.1.2018

Før 30.4.2018

Før 15.7.2018

Solo herre

350 dkr.

400 dkr.

450 dkr.

Solo dame

350 dkr.

400 dkr.

450 dkr.

Team inliners

250 dkr. Pr. pers.

300 dkr. pr. pers

350 dkr. pr. pers

Team quads

250 dkr. Pr. pers.

300 dkr. pr. pers

350 dkr. pr. pers

 

Tilmelding

Tilmelding kan kun ske på www.6hskaterace.dk. Tilmelding er kun gyldig, når betaling er modtaget og skal ske senest den 1. august 2018. Der er rabat ved tidlig tilmelding – se priser ovenfor.

 

Startgebyr

Pris for deltagelse er forskellig afhængig af, hvilken kategori man vælger at stille op i. Se priser ovenfor.

 

Startgebyr indeholder

  • Adgang til Sjællandsringen

  • Deltagelse i Paraden

  • Deltagelse i 6H Skate Race

  • Gave efter løbet til alle deltagere, som har gennemført 6H Skate Race

  • Chip

  • Løbsnummer

  • Rulletur på skøjter eller cykel med Greve Trim Skating søndag den 12. august 2017 fra Vallensbæk Havn og rundt om fælleden – ca. 15-35 km

 

Startgebyr inkluderer ikke forsikring. Deltagere selv skal sørge for evt. forsikring. 

 

1

 

Scroll Up